Jak nakupovat PDF Tisk Email

Výběr zboží

* K nákupu zboží slouží políčko, které se nachází v dolní části náhledu u každého zboží – "Do košíku".

* Zboží se následně automaticky vloží do virtuálního košíku, který je znázorněn na každé stránce v levé části a lze si jej prohlédnout kliknutím na "Obsah košíku".

Jak si vybrané zboží objednat

* Pokud jste si vybrali zboží, které chcete objednat a přidali zboží do košíku, klepněte na nápis "Obsah košíku", která se nachází na každé stránce v levé části.

* Po kliknutí na tento nápis, se Vám otevře stránka, která Vám zrekapituluje vybrané zboží a sečte jeho cenu. Máte zde možnost upravit počet (přepsáním požadovaného čísla v okénku množství a potvrzením tlačítkem přepočítat), nebo zboží případně vyndat z košíku (kliknutím na ikonu popelnice). Pak pokračujte kliknutím vlevo na "Pokračovat v nákupu", jestliže chcete vybírat a vkládat další zboží do košíku. V případě, že již máte v košíku vše, co si přejete nakoupit, klikněte na nápis "Dokončení objednávky".

* Poté budete vyzváni, jestliže již nejste přihlášeni, k zaregistrování se v našem obchodě. Vyplňte, prosím, všechna políčka. Po opětovném návratu do našeho eshopu nebudete tak muset znovu vyplňovat Vaše fakturační údaje.

* Vyberte si typ dopravy a platby kliknutím na kroužek. Poté zadejte pokračovat.

* Poté se celá Vaše objednávka zrekapituluje. Kliknutím na pole "Odeslat objednávku", se Vaše objednávka odešle na zpracování.

V případě, že chcete změnit Vaše fakturační údaje, nebo sledovat stav objednávky, můžete tak učinit kliknutím na "Vaše údaje" v levém sloupci v sekci "Zákazník" (dostupné po přihlášení).

Obchodní podmínky

KUPUJÍCÍ
Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace. Dále jen „Kupující“.
2. Prostředky komunikace
Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je uskutečňována prostředky komunikace na dálku (e-mailem, telefonicky nebo faxem), pokud se strany nedohodnou jinak.
3. Objednávka
K objednání vybere Kupující zboží z katalogu internetového obchodu na www.topkosmetik.cz, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží Prodávajícím Kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje odeslání internetové objednávky na internetovém obchodu www.topkosmetik.cz
IČ: 68408587
DIČ: CZ6560291936
Cena zboží
Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.
Storno objednávky
Storno objednávky ze strany Kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Storno objednávky ze strany Prodávajícího bez udání důvodu
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
4. Dodací podmínky
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2–6 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající, formou dobírkové zásilky.
Zásilka zboží
U zboží, které má být Kupujícímu zasláno poštou nebo zásilkovou službou, je nutné při závazném potvrzení objednávky potvrdit obsah objednávky, zejména pak druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
Rozvoz zboží zajišťuje Prodávající po celé České republice prostřednictvím České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceny dopravy aktuální v den objednávky. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list, návod na používání výrobku (pokud je součástí výrobku) a daňový doklad. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky obalu, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dále je povinností Kupujícího poškozenou zásilku nafotit ve stavu, ve kterém byla Kupujícím přijata (dodána Českou poštou). Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Osobní odběr zboží
Objednává-li Kupující zboží s následným osobním odběrem, potvrzuje Prodávající pouze to, že zboží je, či bude v dohodnutém termínu, pro Kupujícího v provozovně rezervováno. Kupující má právo si zboží v provozovně Prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně Prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím, tímto okamžikem také přechází kompletní vlastnická práva ke zboží na kupujícího.
5. Platební podmínky
Platební podmínky řeší způsob úhrady ceny za zboží. Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny:
  • 1) Platba v hotovosti na provozovně Prodávajícího v případě osobního odběru zboží
  • 2) Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce)
6. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
7. Odstoupení od smlouvy
Právo kupujícího na odstoupení
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Odstoupit může Kupující tak, že tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo písemně na provozovnu Prodávajícího. V písemném odstoupení je Kupující povinen uvést údaje specifikující objednávku (jméno, příjmení, číslo objednávky, datum podání objednávky, atd.). Odstoupí-li Kupující od uzavřené kupní smlouvy je povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi a s veškerým příslušenstvím (se záručním listem, s poskytnutým návodem na použití, atd.). Kupující je povinen doručit zboží Prodávajícímu osobně nebo na vlastní náklady prostřednictvím České pošty.
Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Vrácení peněz
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí Prodávající Kupujícímu a Kupující Prodávajícímu veškerá přijatá plnění. Po obdržení vráceného zboží dle výše uvedeným podmínek, Prodávající vrátí zpět Kupujícímu odpovídající částku kupní ceny na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).
8. Ochrana osobních údajů GDPR,tytu změny se provádí s ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném a účinném znění s účinnosí od 25.5.2018. Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného kupujícím a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného kupujícím. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do „zákaznické sekce“ nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.